برگزاری ٣ رالی بین‌المللی در بهار ١۴٠٢/ صدور پلاک بین‌المللی کمتر از ۵دقیقه


ران- ایرنا- مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی از صدور اسناد و مدارک بین‌المللی ظرف ۵ دقیقه خبر داد و گفت: در بهار ١۴٠٢ سه رالی بین‌المللی از مبدا ایران در مسیرهای مختلف به کشورهای اروپایی، آسیای میانه، حوزه خلیج فارس و دریای خزر برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055843/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%A3-%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%A1%DB%B4%D9%A0%D9%A2-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C