برگزاری نمایشگاه صنایع دستی ایلام در خارج از کشور در اولویت قرار گرفت


ایلام – ایرنا – نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت های صنایع دستی در استان، گفت: برگزاری نمایشگاه صنایع دستی ایلام در خارج از کشور با توجه به ظرفیت های این استان، در اولویت وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85152640/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1