برگزاری «شهر بهشت» همزمان با نمایشگاه گردشگری تهران/تاکید بر ظرفیت‌های حاشیه خزر


تهران- ایرنا- همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی تهران در راستای معرفی ظرفیت‌ها و داشته‌های شهرهای حاشیه خزر از جمله رضوان شهر همایش «شهر بهشت» با حضور چهره‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری در تهران برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85025771/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1