برگزاری سومین گردهمایی مدیران هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی
تهران- ایرنا- سومین گردهمایی مدیران شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی با حضور سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در سالن جلسات دفتر مرکزی برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048602/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C