برپایی موزه اتوبوس‌های قدیمی در برج میلاد/ سفر رایگان با اتوبوس هنگام افطار


تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از برپایی موزه اتوبوس‌های قدیمی در برج میلاد تهران خبر داد و گفت: خدمات جابجایی پیش از افطار برای تورهای ری‌گردی و پس از افطار برای عزیمت به برج میلاد، مجموعه گردشگری عباس‌آباد و میدان آزادی رایگان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85067520/%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3