برنامه‌ روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی اعلام شد


تهران- ایرنا- مدیرکل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تشریح برنامه‌های «روز بناها و محوطه‌های تاریخی»، گفت: نشست‌های علمی با موضوع میراث فرهنگی و بحران‌هایی مانند سیل، زلزله و فرونشست در یزد، اصفهان، ارومیه و شیراز برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085834/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF