برنامه‌های نوروزی تهران از جمعه آغاز می‌شود


تهران- ایرنا- برنامه‌های نوروزی شهرداری تهران با عنوان «بهار ایران» با عبور کاروان شادی در سطح شهر از روز جمعه (۲۶ اسفند)، آغاز می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058148/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF