برنامه‌های فرهنگی میراث فرهنگی کرمانشاه رضایتمندی گردشگران را به دنبال داشت


کرمانشاه- ایرنا- سرپرست اداره‌ کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی کرمانشاه گفت: در نوروز امسال برنامه‌های خوب، بانشاط و خلاقانه‌ای در استان اجرا شد که رضایتمندی گردشگران و میهمانان نوروزی را به دنبال داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072370/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7