برنامه‌های خلاقانه جذب گردشگر متناسب با شرایط ماه رمضان تدوین شود


سمنان- ایرنا- معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به تقارن نوروز و ماه مبارک رمضان گفت: برنامه‌ریزی برای امکان ارائه خدمات به شکل مطلوب که تظاهر به روزه‌خواری نباشد، مورد توجه قرار گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85053739/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86