برقراری مجدد «بیمه راهنمایان گردشگری و فعالان صنایع دستی»

شکوری، پیش از این به ایسنا اعلام کرده بود که فعالان صنایع دستی به دوگونه تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند. نخست پوشش بیمه قالیبافان و صنایع دستی است که از سال ۸۸ آغاز شد و در حال حاضر حدود ۲۵۲ هزار نفر بیمه شده قالیباف و فعالان صنایع دستی را داریم. گروه دوم راهنمایان گردشگری هستند که شماری از فعالان صنایع دستی نیز از این محل تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

بنابراعلام وی، در سال جاری حدود ۴۱۵۰ نفر مشمول بیمه راهنمایان گردشگری و فعالان صنایع دستی بودند که برای تداوم بیمه پردازی‌شان در سال ۱۴۰۱ رقمی بالغ بر ۴۴ میلیارد تومان اعتبار نیاز بود که درحال حاضر تخصیص داده شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه خوشبختانه مشکل بیمه این گروه حل شده است گفت: چندی پیش در شهریورماه، سازمان برنامه و بودجه، مبلغ ۴۵ میلیارد تومان را برای سال جاری تخصیص دادند که هم مربوط به بیمه صنایع دستی و هم راهنمایان گردشگری است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401072715267/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C

شکوری اضافه کرد: افرادی در این صنف سال گذشته بیمه شده بودند و چون امسال بودجه لازم را نداشتند بیمه‌شان قطع شده بود که آن بودجه را تخصیص دادند تا بتوانیم بیمه شان را در سال جاری تداوم دهیم که امور مربوط به آن آغاز شده است.

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی از برقراری مجدد بیمه راهنمایان گردشگری و فعالان صنایع دستی که در سال جاری قطع شده‌ بود، خبر داد.

وی افزود: براساس تکالیفی که داریم، هرساله بودجه‌ای را برای بیمه این قشر تخصیص می‌دهند که برای سال جاری تخصیص داده نشده بود. 

مهدی شکوری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت بیمه راهنمایان گردشگری و فعالان صنایع دستی که در سال جاری قطع شده‌بود اظهار کرد: بیمه صنایع دستی همانند بیمه قالیبافان  است که از کمک دولت استفاده می‌کنند؛ ۲۰ درصد حق بیمه بر عهده دولت و هفت درصد برعهده بیمه شده است.