با عربستان برای هتل‌سازی در ایران مذاکره کردیم/ راه‌اندازی رستوران چینی در هتل‌ها


تهران- ایرنا- رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به ابراز علاقه‌مندی بخش خصوصی عربستان برای هتل‌سازی در ایران گفت: با گروهی از فعالان صنعت گردشگری عربستان برای ساخت هتل‌های جدید در ایران به صورت مستقل یا مشارکتی، مذاکراتی انجام شده است؛ به توسعه همکاری با آنها بسیار خوشبین هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113812/%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%AA%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86