بانوی پاوه‌ای کارآفرین نمونه صنایع‌دستی کشور شد


کرمانشاه – ایرنا – بانوی هنرمند پاوه‌ای استان کرمانشاه در اولین دوره جشنواره کارآفرینان نمونه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور، به عنوان کارآفرین نمونه صنایع‌دستی معرفی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85027824/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF