بالغ بر ۱۰ هزار گردشگر از بناهای تاریخی اصفهان دیدن کردند


اصفهان -ایرنا- معاون گردشگری اداره کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: بالغ بر ۱۰ هزار نفر گردشگر داخلی و خارجی از بناهای تاریخی استان در ایام سه‌روزه تعطیلات هفته گذشته دیدن کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85190487/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA-%D8%A8%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF