بافت و معماری بومی روستاهای گردشگری کردستان حفظ شود


سنندج-ایرنا- سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: بافت و اصالت روستاهای گردشگری استان باید با توجه به معماری بومی و نمادهای منطقه حفظ شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095067/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B4%D9%88%D8%AF