باغ اکبریه کانون گردشگری بیرجند باشد

ایسنا/خراسان جنوبی معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: باغ و عمارت اکبریه باید کانون گردشگری بیرجند باشد. 

مریم جلالی، امروز دوشنبه ۷ آذر در جریان بازدید از نمایشگاه ملی صنایع دستی در بیرجند و در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: باغ و عمارت جهانی اکبریه باید با هم افزایی همه دستگاه‌ها به مرکزی برای تجلی فرهنگی از همه ساحت ها تبدیل شود.

وی با اشاره به تدبیر استان مبنی بر ورود بنیاد مستضعفان به طرح بهسازی باغ و عمارت اکبریه، بیان کرد: این ابتکار دولتمردان و ایجاد هم افزایی بین دستگاهی، میراث فرهنگی را موظف می‌کند به عنوان ناظر بومی، قوانین، پروتکل‌ها و دستورالعمل‌هایی که برای حفظ هر میراث ضروری است را رعایت کند که این تحولات و هم افزایی دستگاه‌ها و نهادها باعث رونق بیشتر باغ اکبریه خواهد شد.
 

انتهای پیام 


منبع: https://www.isna.ir/news/1401090704544/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

جلالی ادامه داد: اتفاقی که باید بیفتد این است که با همگرایی همه حوزه ها، صنایع دستی، مناسک، آداب، رسوم، داشته‌های طبیعی و کشاورزی در خدمت یک مکان به معنای باغ اکبریه بیاید.

معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر اینکه مراقبت به معنای ایستایی نیست، یادآور شد: مراقبت از میراث فرهنگی به معنای ایجاد اتفاقات خوب در راستای پویا کردن آنهاست.

به گزارش ایسنا، وی، میراث فرهنگی را داشته‌ای عظیم خواند و یادآور شد: همه ما موظف به حفظ و احیای میراث فرهنگی هستیم و نباید بگذاریم هیچ آجری، خشتی، درختی و بنایی که از فرهنگ ما به ارث رسیده، دچار خدشه شود.