بازگشت ۲۵ هزار میلیارد ریال سرمایه و تصویب ۷۰ میلیون دلار سرمایه گذاری در کیش


کیش – ایرنا – مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: امسال با تعیین تکلیف ۲۸ پرونده ۲۵ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری به چرخه اقتصادی جزیره بازگشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917610/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DB%B2%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DB%B7%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87