بازدید یک‌ میلیون و ۸۵۴ هزار نفر از ژئوپارک جهانی طبس


بیرجند – ایرنا – رئیس اداره میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی شهرستان طبس گفت: نوروز امسال یک میلیون و ۸۵۴ هزار و ۱۱۴ نفر از جاذبه‌های تاریخی، مذهبی و طبیعی این شهرستان بازدید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075159/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B8%DB%B5%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D8%B3