بازدید ضرغامی از کاخ‌موزه سعدآباد


تهران- ایرنا- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از موزه‌های هدایای ریاست‌جمهوری، هنرهای زیبا و ملت بازدید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85032408/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF