بازدید خبرنگاران از بافت قدیمی شیراز

به دنبال طرح مباحثی در مورد تملک و تخریب خانه‌های واقع در محدوده بافت تاریخی و فرهنگی پیرامون حرمهای مطهر در شیراز، صبح امروز ۲۶  بهمن ماه ۱۴۰۱ بازدیدی با دعوت میراث فرهنگی فارس با حضور رئیس پژوهشکده میراث فرهنگی کشور، نماینده استانداری و مدیرکل و معاونان میراث فرهنگی فارس، شهردار بافت تاریخی شیراز و خبرنگاران و عکاسان خبری رسانه‌ها، اساتید دانشگاه و فعالان میراث و …. از محدوه بافت پیرامونی حرم انجام شد.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401112620242/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2