بازار تاریخی اراک در جریان بارش‌های اخیر آسیب ندید

ایسنا/مرکزی معاون میراث فرهنگی، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی گفت: در بارش برف پایان هفته گذشته در اراک، اگر بام بازار تاریخی برفروبی نمی شد، حتما به بنا آسیب وارد می شد.

وی با اشاره به اهمیت بازار تاریخی اراک، گفت: با توجه به این اهمیت، در حین و پس از بارش به سرعت عملیات برفروبی بام بازار توسط چندین کارگر به روش سنتی انجام شد و ۵۰ درصد از کسبه بازار نیز در عملیات برفروبی کمک کردند.

محمودی تصریح کرد: در شرایط بارش اخیر، در قسمت های اصلی مانند راسته اصلی، امکان آسیب به بنای بازار بسیار بالا بود و اگر برفروبی انجام نمی گرفت حتما در آینده ای نزدیک به بنا آسیب های جدی وارد می شد.

معاون میراث فرهنگی استان مرکزی افزود: در حال حاضر وضعیت بازار به لحاظ ایمنی و امنیتی در شرایط مطلوب قرار دارد، البته چندین نقطه از بازار نیازمند مرمت است که اداره کل اقدام به برآورد مالی جهت مرمت کرده است که پس از اتمام فصل سرما، اقدامات لازم را دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401120200928/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF

محمودی در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه در بارش برف اخیر در استان مرکزی، هیچ یک از بناهای تاریخی استان دچار آسیب یا تخریب نشد، اظهار کرد: یکی از طاق های بازار تاریخی اراک از سمت خیابان محسنی دچار آسیب شد که اداره کل میراث فرهنگی استان به سرعت نسبت به رفع خطر اقدام کرد. در آینده ای نزدیک عملیات مرمت این طاق انجام خواهد گرفت.