اینفوگرافیک / اعمال روز عرفه

نهم ذیحجه، همزمان با آغاز حج بزرگ مسلمانان، روز عرفه نامیده می‌شود. در سحرگاه این روز، زائران مسلمان از منا به دامنه تپه و دشت مجاور به نام کوه عرفه و دشت عرفه می‌روند. اما از ساعات نخست این روز اعمالی برای آن تعیین شده است، که در این اینفوگرافیک مهمترین اعمال این روز را مشاهده می‌کنید.

اینفوگرافیک / اعمال روز عرفه


منبع: https://www.isna.ir/news/1402040603772/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87

گرافیک: پدرام آقایی