ایسنا – «کنگ» ، بندری زیبا و تاریخی

بندر کنگ یکی از قدیمی‌ترین بنادر ایران در پنج کیلومتری شهر بندر لنگه در استان هرمزگان قرار دارد. این بندر حدود ۶.۵ کیلومتر مربع مساحت دارد. حدود ۱.۹۵ کیلومتر مربع از آن جزو بافت تاریخی و بقیه بافت توسعه یافته است. از جمله ویژگی‌های بافت تاریخی بندر کنگ می‌توان به معماری ارزشمند آن، خانه‌های قدیمی با بادگیرهای زیبا و کوچه‌های باریک و سایه‌انداز اشاره داشت. بندری که به واسطۀ قدیمی بودن‌اش ۵۶ هکتار بافت تاریخی دارد. در این بندر تاریخی، بیش از ۲۸۰ خانۀ قدیمی وجود دارد، که در مجموع ۳۲۰ بادگیر در این خانه‌ها هنوز قابل استفاده‌اند.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401121309123/%DA%A9%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86