ایسنا – پیشواز نوروز در روستای «هشمیز»

استان کردستان یکی از استان های کردنشین در غرب ایران که اکثریت ساکنان این استان، کرد زبان و با لهجه های مختلف صحبت می کنند. عید نوروز در استان کردستان از گذشته همواره با آداب و رسوم خاصی برگزار شده است که بسیاری از آنها تا امروز نیز ادامه دارد. روستای «هشمیز» یکی از روستاهای استان کردستان است که در ابتدای منطقه ی ژاورود شرقی(دوداو) و همچنین در مسیر چشمه های همیشه جاری منتهی به رودخانه سیروان واقع شده است. مردم خون گرم و پرتلاش این روستا مانند سایر اهالی کردستان هر ساله نوروز را با حضوری پر شور و گرم جشن گرفته و به پایکوبی و رقص به استقبال بهار می روند. «هشمیز» که تا چند سال پیش جزو محدوده ی شهرستان سروآباد بود با تشکیل بخش جدید سیروان به همراه شماری از روستاهای اطراف به شهرستان سنندج الحاق شد و امروزه یکی از روستاهای شهرستان سنندج به شمار می رود.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401122920437/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86