ایسنا – پایان کاوش «دروازه پارسه»

عکس: محمدرضا فربود


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401110403318/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%87

هیات مشترک ایرانی ایتالیایی پس از ۱۰ سال و در آخرین فصل از کاوش‌های باستان‌شناسی، موفق به اثبات این نکته شدند که «کوروش بنیانگذار حکومت هخامنشی، فرمان ساخت دروازه پردیس پارسه را صادر کرده و این دروازه باشکوه در دوره فرزندش کمبوجیه به بهره‌برداری رسیده است.»

«دروازه پردیس»‌ در محوطه «تل‌آجری» در سه کیلومتری شمال غرب تخت‌گاه تخت‌جمشید  کشف شده بود. محدوده حریم سایت تخت‌جمشید، ۸۰ هزار هکتار از اراضی اطراف را در برمی‌گیرد، که در چند دهه اخیر، کشاورزی و راهسازی مانع انجام پژوهش‌های باستان‌شناختی در این عرصه شده‌اند. مجموع اسناد نگارشی، مواد و مصالح ساخت بنا، موتیف‌های به‌کار رفته در تزیین نمای بنا، تاریخ‌گذاری کربن ۱۴ و جنبه‌های تقدس و تشرف به این دروازه نشان می‌دهد که این بنا پس از سال ۵۳۹ قبل از میلاد و به افتخار فتح بابل به دستور کوروش بزرگ ساخته شده است.