ایسنا – منطقه فریدن – اصفهان

از دیگر اتفاقات رخ داده در این شهر را می‌توان تاخت و تاز و ویرانگری افغان‌ها در ایران و خطه فریدن،  شکست دادن هسته‌های مقاومت علی مردان خان توسط شاه سلسله افشار و اعدام او و همچنین تبعید ۳ هزار خانوار ایل بختیاری از فریدن به خراسان و در ادامه فرستادن طوایف عرب خراسان به فریدن و استقرار آنها در روستاهای دره بید، آشجرد و دامنه دانست.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401102315502/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86

«پرتیکان» نام منطقه‌ای در فلات مرکزی ایران و میان کوه‌های زاگرس است که در دورۀ هخامنشیان به این نام معروف شد، چون محل زندگی یکی از اقوام ماد به نام «پارتاکنیان» بود. نامی که در طول دوران مختلفِ تاریخی، به فریدن تغییر پیدا کرد. این منطقه از گذشته به واسطۀ آب و هوا و موقعیت جغرافیای‌اش، چهارفصل نامیده می‌شود و حتی آن را یکی از مناطق تامین کننده آب زاینده‌رود می‌دانند. در طول سال‌های مختلف اقوامِ قشقایی، بختیاری، ارمنی، گُرجی و فارس، در منطقۀ فریدن ساکن شده‌اند که با وجودِ مهاجرت بخش عمده‌ای از این اقوام، هنوز می‌توان ردِ هر کدام را در کوچه پس کوچه‌های این شهر در استان اصفهان پیدا کرد.