ایسنا – عمارت آصف وزیری

عمارت آصف در شهرستان سنندج در استان کردستان، عمارتی با بنای بسیار قدیمی با معماری ایرانی، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین خانه‌های ایرانی شناخته شده است که توسط میرزاعلی‌نقی‌خان لشکرنویس (آصف اعظم) ساخته شده و قدمتش به دورۀصفویه برمی‌گردد. سبک معماری آن، سه دورۀ تاریخیِ صفوی، قاجاری و پهلوی را در خود دارد. این بنای تاریخی که به «خانە کرد» نیز مشهور است، چهار حیاط اصلی یا بیرونی، اندرونی یا داخلی، حیاط مطبخ و حیاط مستخدمین را در خود دارد . این بنای تاریخی در ۴۰۰۰ متر مربع، در سال ۱۳۷۵ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401092315519/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86