ایسنا – جشنواره وحدت اقوام ایرانی

آخرین روز جشنواره وحدت اقوام ایرانی با همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با هدف معرفی فرهنگ، تمدن و آداب و رسوم اقوام اصیل ایرانی، جمعه ۲۹ مهر در دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر) برگزار شد.

   


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401073016731/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C