ایسنا – بیستمین همایش سالانه باستان‌شناسی

بیستمین همایش سالانه باستان‌شناسی یکشنبه هفتم اسفندماه با حضور عزت الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و جمعی از باستان‌شناسان کشور در موزه ملی برگزار شد،


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401120705133/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C