ایسنا – باغ گلشن – طبس

باغ «گلشن» در اواخر دورۀ زندیه و اوایل دورۀ قاجار در شهر طبس در خراسان جنوبی ساخته شد، برخی منابع تاریخی می‌گویند این باغ به وسیلۀ «میرحسن خان» یکی از سلسله خان‌های دورۀ نادری در طبس ساخته شده که امروزه بین دو دشت لوت و دشت کویر قرار گرفته است. این باغ به واسطۀ  معیارهای منحصربفردش از جمله طراحی آن مشابه چهارباغ اصفهان، بیستم دی‌ماه ۱۳۵۵ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

یک نکته منحصربه‌فرد در باغ گلشن که فقط در تاج محل هند مانند آن تکرار شده، آن است که باغ به صورت مربع شکل است، یعنی طول و عرض باغ با هم برابرند و خیابان‌های موازی، طول و عرض این باغ را به هم متصل می‌کنند. ساختمان سردرب باغ گلشن در زلزله ویرانگر شهریور ۵۷ طبس به کلی از بین رفت که مانند گذشته بازسازی شده‌است.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1402022012781/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%DA%AF%D9%84%D8%B4%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D8%B3