ایسنا – باغ دولت آباد

باغ دولت‌آباد واقع در محله چهارمنار از باغ‌های قدیمی شهر یزد در کشور ایران است که در اواخر دوره افشاریه و در سال ۱۱۶۰ ه‍جری قمری توسط محمد تقی خان بافقی با مساحتی حدود ۷۰ هزار مترمربع شامل ساختمان‌ها، حوض‌ها و آب‌نماهای بسیار که در فضای بین آن‌ها باغ‌های با درختان انار و انگور باگل‌های فراوانی زینت بخش محیط بوده‌اند، احداث گردید ‌و در سال ۱۳۴۶ در ردیف آثار ملی ایران قرار گرفته‌است؛ و همچنین یکی از باغ‌های ایرانی ثبت شده در میراث جهانی توسط یونسکو است. عمارت بادگیر آن با ارتفاع ۳۳/۸ متر بلندترین بادگیر خشتی شناخته شده در جهان است.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1402011004047/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%D8%B2%D8%AF