ایسنا – آرامگاه حکیم عمر خیام

هر سال، در روز ۲۸ اردیبهشت، که به عنوان روز ملی حکیم عمر خیام نامگذاری شده است، مقام این شاعر و دانشمند ایرانی گرامی داشته می‌شود.

        


منبع: https://www.isna.ir/photo/1402022918558/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85