ایران و روسیه همکاری‌های گردشگری را گسترش می‌دهند
مسکو- ایرنا- جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه روز جمعه برای تقویت و توسعه همکاری‌های دوجانبه تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115437/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF