ایران در فراز فرونشست


تهران-ایرنا-گرچه بی‌صدا آمده اما ردپای آن را می‌توان بر روی بناهای تاریخی اصفهان به وضوح مشاهده کرد؛ «فرونشست» پدیده‌ای که بزرگترین خطر در حوزه آب برای ایران است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام عدد ۱۴۳ میلیارد مترمکعب برای کسری تجمعی آبخوان‌های کشور، راه‌حل‌هایی برای این بحران پیشنهاد کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099679/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA