ایران‌هراسی شیوه‌ دشمن برای مقابله با گردشگری/ می‌خواهند گردشگری ایران پا نگیرد


تهران- ایرنا- وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی،‌ ایران‌هراسی را یکی از شیوه‌های دشمن برای مقابله با ظرفیت‌های گردشگری دانست و گفت: آنها می‌خواهند گردشگری ایران پا نگیرد،‌ اما اگر حداقل‌ها فراهم شود، ایران یکی از مهمترین قطب‌های گردشگری جهان می‌شویم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022770/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C