اهالی رودان آثار سفالی هزاره نخست قبل از میلاد را به میراث فرهنگی هرمزگان تحویل دادند


بندرعباس – ایرنا – سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان گفت: آثار سفالی متعلق به هزاره نخست پیش از میلاد (دوره اشکانیان) توسط اهالی محلی در شهرستان رودان هرمزگان کشف و تحویل این اداره‌کل شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112147/%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C