انجام ٨١٩ بازدید نظارتی بر عملکرد اماکن اقامتی و گردشگری کردستان


سنندج- ایرنا- سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: در راستای تشدید نظارت بر فعالیت واحدهای اقامتی و گردشگری استان،  ۸۱٩ بازدید نظارتی از تاسیسات گردشگری کردستان انجام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070442/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%A8%D9%A1%D9%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86