امیرکبیرِ تاریخی رفتنی و امیرکبیرِ مردم ماندنی است
تهران – ایرنا – قائم مقام وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: ایرانیان در امیرکبیر، «خود» را دیده‌اند و در واقع دریافتند که امیرکبیر بازتاب دهنده‌ باورهای جامعه است، از این رو امیرکبیرِ تاریخی رفتنی ولی امیرکبیرِ مردم، ماندنی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119072/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA