امضای یونسکو بر ردای تاریخ ساوه
ساوه – ایرنا – ساوه در چهل و پنجمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو امضای این سازمان فرهنگیِ بین المللی را پای یکی از آثار تاریخی‌اش دریافت کرد تا راه برای معرفی این خطه خفته در آغوش تاریخ به جهانیان هموارتر از قبل شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231028/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87