امامزاده هاجرخاتون در کردستان، مصداق بارز ارادت اهل سنت به خاندان پیامبر


سنندج-ایرنا- مقبره هاجره‌ خاتون در سنندج به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری کردستان جایگاهی برای دعا و نیایش و نذر و نیازهای مردم استان و زوار این بانوی گرامی و مصداق بارز ارادت اهل سنت به پیامبر گرامی اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070976/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86