الحاقات اضافی مسیر ثبت جهانی هگمتانه تا ۴۵ روز آینده حذف شود

انتهای پیام 


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011607029/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%DA%AF%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%DB%B4%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%AF

قاسمی‌فرزاد با اشاره به اینکه پس از افتتاح شهرک بنکداران، راسته حسین‌خانی باید به سمت عرضه صنایع‌دستی و سوغات همدان برود، گفت: خیابان اکباتان نیز باید تغییر کاربری دهد و به عرضه صنایع‌دستی و سوغات تبدیل شود.

قاسمی‌فرزاد اضافه کرد: مبلمان شهری و توسعه جداره‌ها نباید مردم را درگیر کند بلکه مقاوم سازی و ایمن سازی در این محدوده انجام و ضوابط میراثی نیز رعایت شود.

استاندار همدان با تأکید بر اینکه برای ثبت جهانی به همکاری و هم‌افزایی بین تمام دستگاه‌ها نیاز است، بیان کرد: جلساتی برای بازاریان برگزار شود تا توجیه شوند تغییر رویکرد، ثبت جهانی و تبدیل فضا به گردشگری به نفع آنها است.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های ذیربط تا اواخر اردیبهشت‌ماه فرصت دارند نظر میراث‌فرهنگی را اعمال کرده و اقدامات اصلاحی در محدوده ثبت را اجرایی کنند، افزود: ثبت جهانی نباید خللی در فرآیند زندگی روزمره مردم ایجاد کند.

وی با تاکید بر اینکه موانع ثبت جهانی هگمتانه و مرکز تاریخی همدان باید در زمانبندی مقرر انجام شود، افزود: حذف زوائد و الحاقات اضافی در مسیر ثبت، تردد خودروها با ایجاد معبر و دسترسی جدید طی یک ماه تا ۴۵ روز آینده انجام شود.

علیرضا قاسمی‌فرزاد چهارشنبه ۱۶ فروردین‌ماه در جلسه ثبت جهانی هگمتانه، اظهار کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان و شهرداری با نظر کارشناسی میراث‌فرهنگی، زیباسازی و ساماندهی محدوده ثبت جهانی و تردد خودروها با ایجاد معبر و دسترسی جدید را ظرف یک ماه تا ۴۵ روز آینده اجرایی کنند.

ایسنا/همدان استاندار همدان با تاکید بر اینکه موانع ثبت جهانی هگمتانه و مرکز تاریخی همدان باید در زمان‌بندی مشخص انجام شود، گفت: حذف زوائد و الحاقات اضافی در مسیر ثبت طی یک ماه تا ۴۵ روز آینده انجام شود.

وی با اعلام اینکه برای ثبت جهانی همدان همه دستگاه‌ها باید پای کار بیایند، تصریح کرد: فضای بصری دور میدان امام(ره) باید ساماندهی و ساختمان‌ها متحدالشکل شوند همچنین باید این بناها به گونه‌ای مرمت شوند تا در اثر فرسایش زمانی آسیب نبینند بنابراین باید بودجه خوبی برای این موضوع درنظر گرفته شود.

قاسمی‌فرزاد با تاکید بر ساماندهی بازارچه میوه و تره بار در عرصه هگمتانه، اظهار کرد: ثبت جهانی هگمتانه بسیار مهم است و با توجه به قدمت و سبقه‌ تاریخ و تمدن همدان باید جزء نخستین آثاری می‌بود که ثبت می‌شد.