اقتصاد گردشگری؛ مروارید خفته در صدف فارس


شیراز- ایرنا- داشته‌های مذهبی، تاریخی، فرهنگی و ادبی، پزشکی و درمانی و طبیعت چهارفصل فارس گنجینه‌ای از جذابیت‌ها را فراهم کرده تا اقتصاد گردشگری این استان بر این بستر بنا شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131331/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%81-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3