اقامت ۱۱۷ هزار نفر از آغاز طرح تعطیلات نوروزی در قم


قم- ایرنا- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم گفت: از ۲۳ اسفند گذشته(آغاز طرح تعطیلات نوروزی) تا ۲۹ اسفندماه، ۱۱۷ هزار نفر در این استان اقامت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85063074/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DB%B1%DB%B1%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85