اقامت روزانه ۴۱۹ هزار نفر شب مسافر در مازندران ثبت شد


ساری – ایرنا – مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با اشاره به اقامت میلیونی مسافران در این استان گفت که آمارهای نشان می دهد از ابتدای امسال تاکنون به طور متوسط روزانه بیش از ۴۱۹ هزار نفر شب اقامت مسافر در این دیار ثبت شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85232686/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B4%DB%B1%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF