اقامتگاه بومگردی روستای خاوه ورامین در ایام الله فجر افتتاح شد


ورامین- ایرنا- همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر، اقامتگاه بومگردی عمارت کاج روستای خاوه ورامین با حضور استاندار تهران افتتاح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85025056/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF