افزون بر یک میلیون گردشگر از مریوان بازدید کردند


سنندج-ایرنا- فرماندار شهرستان مریوان گفت: افزون بر یک میلیون مسافر از ۲۵ اسفند تا پایان عید فطر از این شهرستان بازدید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108193/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF