افزون بر۶ هزار گردشگر خارجی به خوزستان سفر کردند


اهواز- ایرنا – معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی خوزستان گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۶ هزار و ۷۰۶ گردشگر خارجی به خوزستان سفر کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85164611/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF