اعطای تسهیلات ۲۰ میلیون‌تومانی خرید صنایع‌دستی با کارت‌ملی و دسته‌چک معتبر


تهران- ایرنا- معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت:‌ مردم می توانند در نمایشگاه گردشگری و صنایع‌دستی تهران با ارائه کارت ملی و دسته‌چک معتبر از تسهیلات خرید صنایع‌دستی تا سقف ۲۰ میلیون تومان برخوردار شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85021852/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88