اسکان بیش از ٣١ هزار گردشگر در اماکن اقامتی کردستان


سنندج-ایرنا-سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت:از ٢٥ تا ٢٩ اسفند، بیش از ٣١هزار و ۳۱۰هزار نفر گردشگر و مسافر در مراکز اقامتی استان پذیرش و اسکان شده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85063241/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%A3%D9%A1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86