استان کردستان میزبان اولین همایش طبیعت‌گردی غرب کشور است


سنندج-ایرنا- سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: اولین همایش طبیعت‌گردی غرب کشور ١٨ اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به میزبانی استان کردستان در شهرستان مریوان برگزار خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85101744/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA