استاندار کرمان: مباحث امنیتی میراث فرهنگی در حال پیگیری است

وی افزود:لذا جلسه‌ای با مدیران شرکت‌ها در استان گذاشته شود و منابع و ظرفیت‌ها را اعلام کنند تا به یک جمع بندی دقیقی برسیم.
استاندار کرمان در مورد بخش کشاورزی استان نیز بیان کرد: انتقال آب هنوز یک بحث بزرگی است و تلاش و پیگیری زیادی می‌خواهد تا به نتیجه برسد.

فداکار با بیان اینکه مدیران در کنار هم معادن را مدیریت کنند تا به نفع استان و در راستای پیشرفت استان به کار گرفته شوند، ادامه داد: باید این شرکت‌ها سعی کنند از سرمایه‌داران استان خرید کنند حتی اگر شده با قیمت پنج درصد بالاتر از خارج استان زیرا این یکی از کارهایی است که می‌تواند برای پیشرفت کار معادن در استان به کار گرفته شود و شکل بگیرد.

فداکار اظهارداشت: لذا این مهم باید تبدیل به خواست عمومی شود و بحث ماده ۲۷ و ۲۸ که برای ما و انتقال آب مانع ایجاد کرده را حل کنیم و برای صنعت باید بیشتر تعلق گیرد چون نیاز استان است بنابراین در احکام برنامه هفتم توسعه این اختیار به استان‌ها باید داده شده و موضوع رها نشود و باید بطور خاص در استان پیگیر شود.
وی با اشاره به اینکه در بخش عمده ای از شرکت‌ها و صنایع استان و کل کشور، مصرف برق بالایی را شاهد هستیم افزود: بحث انرژی باید تبدیل به یک مورد خاص شود.
فداکار اضافه کرد: در استان انرژی خورشیدی را داریم که این بهترین ظرفیت خوبی است که هر گاز و خوراکی که از آن آزاد می شود در اختیار استان و برای صنایع پایین دست استفاده شود.

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کرمان، محمدمهدی فداکار در نشست پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان تصریح کرد: در بحث گردشگری اتفاقات خوبی در استان صورت گرفته و از چند پروژه مهم در استان بازدید شد که به زودی افتتاح خواهند شد.

وی نقش شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی در توسعه استان را مهم و کلیدی دانست و گفت: نقش شرکت‌های صنعتی معدنی در توسعه استان شایان است و برای تامین سرمایه مالی پروژه‌های بزرگ استان و به نتیجه رساندن پروژه‌های مهم استان، می‌توان در قالب افزایش سرمایه از سهام این شرکت‌ها استفاده کرد.

به گفته وی، بزودی بحث آب آشامیدنی آن  منطقه نیز حل خواهد شد لذا  اگر بحث اراضی بایر و انتقال آب حل شود آب کرمان مشکلی نخواهد داشت.
وی در مورد اعتبارات سفر رییس جمهور به کرمان نیز گفت: کل اعتبارات سفر هیات دولت به استان مربوط به پروژه‌های نیمه‌تمام خواهد بود که مصوباتی نیز بعد از سفر بوده که باید پیگیر باشیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84867987/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

ما در استان معادن زیادی داریم ولی متاسفانه چیزی نصیب استان نشده و فقط زمین استان در حال خالی شدن و استفاده  است؛ هم نیروی انسانی و هم وقت زیادی در معادن بدون نفع به استان هدر رفته است.

استاندار کرمان مهمترین موضوع را در استان انتقال آب آشامیدنی دانست و خاطر نشان کرد: راه نجات استان همین انتقال آب است و تا حدودی حل شده و مشکل اصلی در بخش  زرند است.

وی همچنین با اشاره بر اینکه اقتصاد استان مخصوصا در حوزه معادن همیشه دچار مشکل بوده گفت: خدمات شرکت‌های صنایع معدنی در استان باید بدرستی شکل گیرد و نگاه‌شان به استان اصلاح شود.